RadioGora


nedjelja, 20. kolovoza 2017.

Znate li priču o primanju islama stanovnika Semerkanda?

NASLOVNA ISTAKNUTO ISLAM IMAN IHSAN NAUKA VIJESTI UMMETA Islam PRESS logo Znate li priču o primanju islama stanovnika Semerkanda? 0 COMMENTS 12. August 2017 Osvajanje Semerkanda je jedno od najzanimljivijih u cjelokupnoj historiji. Osvajač grada Kutejbe, nije ponudio prije osvajanja njegovim stanovnicima da prihvate islam ili da plaćaju porez, što je bila uobičajena i islamom ustanovljena praksa. Zbog toga su se na njega žalili stanovnici grada, a Ali Tantavi prenosio zanimljivu priču, u kojoj stoji: Dječak je pozvao: Kutejbe, ne navodeći nikakvu titulu. Tada je Kutejbe, sa velikim svećenikom Semerkanda ušao kod kadija, i kadija je upitao: Šta su tvoji prigovori, svećeniče? On reče: Kutejbe nas je napao sa svojom vojskom i nije nas prije toga pozvao u islam i omogućio nam da razmislimo o tome. Kadija se tada okrenuo Kutejbi i kazao mu: Kutejbe, šta ti veliš na ove optužbe? Kutejbe odgovori: Rat je varka, a taj grad je veliki grad, veoma važan. Sva okolna mjesta niti su prihvatila islam niti su prihvatila plaćati džiziju, već su se suprotstavila nama. Kadija ga opet upita: Kutejbe, jeste li im ponudili da prihvate islam, da plaćaju džiziju ili da se suoče s ratom? Kutejbe odgovori: Nismo, napali smo ih i dogodilo se kao što je on i kazao. Kadija mu se obrati: Kutejbe, vidim, priznao si, a kada optuženi prizna, onda to znači okončanje suđenja. Uzvišeni Allah je ovaj ummet uzdigao zbog njegove vjere, ostavljanja prevare i uspostavljanja pravde. Zatim kadija izreče presudu: Presuđujem da svi muslimani, uprava i vojska, muškarci, djeca i žene napuste Semerkand. Presuđujem da ostave svoje dućane i domove i izađu. Svećenici nisu mogli vjerovati šta su čuli, bez ikakvog drugog dokaza, u sudnici gdje su bili samo oni, sudija, dječak koji mu pomaže i Kutejbe. Ubrzo nakon toga, u gradu je počela galama, prašina se uzdigla, ljudi su počeli izlazti, presuda se počela sprovoditi. Nekoliko sati kasnije sokaci grada bili su pusti, čulo se samo zavijanje pasa i plač djece iz okolnih kuća. Nedugo nakon toga, stanovnici grada, na čelu sa svojim svećenicima pohrlili su prema logoru muslimanske vojske, glasno izgovarajući šehadet, prihvatajući islam i predajući grad Kutejbi.

Nema komentara: